วัน สต๊อป เซอร์วิส ได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เป็นบริษัทนำร่องจ้างคนพิการเข้าทำงาน

วัน สต๊อป เซอร์วิส ได้รับประกาศนียบัตร เป็นบริษัทนำร่องจ้างคนพิการเข้าทำงาน จาก ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ในงาน "สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา" 

 วันนี้ (21 ก.ค.59) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุม ศ.สังเวียน อินทรชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงานประกาศความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม "สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา" โดยร่วมกับกระทรวงแรงงาน (รง.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อคนพิการองค์กรคนพิการและหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงงานและอาชีพได้มากขึ้น

ในการนี้ บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด  โดยนายสถาพร รองาม ผู้จัดการทั่วไป และ นายจิรกฤต รุ่งจิรโรจน์  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร เป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตรจากกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ให้เป็นบริษัทนำร่องจ้างคนพิการในชุมชน และ ส่งเสริมอาชีพอิสระในงานนี้อีกด้วย