วัน สต๊อป เซอร์วิส มั่นใจธุรกิจเติบโตตามเป้า เดินหน้าสร้างความพร้อม

คุณพจนีย์ โรจน์วราวัตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด มั่นใจในปี 2559 นี้ บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้ตรงตามเป้า เพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์จากปี 2558 อย่างแน่นอน โดยพิจารณาจากตัวเลขที่เราสามารถรับรู้รายได้ ในปัจจุบัน โดยยังไม่รวมงานในอนาคตที่อยู่ระหว่างการเจรจา และรอลงนาม

จากงานแถลงวิสัยทัศน์ ประจำปี 2559   คุณพจนีย์ โรจน์วราวัตร กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ และสามารถรับรู้รายได้อีกหลายปีข้างหน้าอย่างมั่นคง โดยที่ผ่านมาลูกค้าเราเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ของบริษัทฯ มีการต่อสัญญาอย่างต่อเนื่อง และ ลูกค้าเริ่มส่งสัญญาณในทิศทางบวก เนื่องจาก ลูกค้าเริ่มมีการจัดจ้างงานเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ชะลอการจ้างงาน เมื่อปลายปีที่ผ่านมา

ขณะที่ในส่วนงานอนาคต บริษัทฯ มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมประมูลงานโครงการต่างๆ โดยส่วนใหญ่ เป็นงานบริการจัดหา และ จัดส่งพนักงาน Call Center เพื่อให้บริการลูกค้า ซึ่งมีแนวโน้มว่าในตำแหน่ง Call Center จะขยายตัวมากขึ้น เพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจบริการที่ดุเดือดในปัจจุบัน  ซึ่งในขณะนี้ บริษัทฯ เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง Call Center กว่า 100 อัตรา เพื่อรอจัดส่งให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

“โดยในปีนี้ บริษัทฯ มั่นใจในศักยภาพงานบริการของเรา ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ และ บรรลุผลตามเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในงานบริการของเราค่ะ"