การป้องกันเบื้องต้น เชื้อไวรัส COVID-19

แนวทางการป้องกันเบื้องต้น ต่อโรคCovid-19
1. เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ

2. เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงที่มีข่าวการติดเชื้อต่างๆ

3. ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ภายนอก และทิ้งทันทีเมื่อเลืกใช้ ไม่นำกลับมาใช้ซ้ำ

4. หลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่แหล่งงชุมชน เช่น ผับ ห้างสรรพสินค้า คอนเสิร์ต หรือกิจกรรมที่มี่การชุมนุม

5. เน้นอาหารจานเดี่ยวมากกว่าอาหารที่กินร่วมกัน

6. ใช้เจลแอลกอฮอลล์ที่มีความเข้มข้นมากกว่า 70% และล้างมือด้วยสบู่สม่ำเสมอ

 

Cr. ขอขอบคุณภาพจาก www.chewathai.com