NEWS & ACTIVITIES
Fit and Firm @ One Stop Service สปอร์ตคลับเพื่อพนักงานทุกคนเปิดให้ บริการแล้ว
Client Logo

บริษัทฯ ของเราได้จัดสวัสดิการพนักงาน เพื่อเสริมสร้างพลามัยที่แข็งแรง เพื่อเราทุกคน โดยจัดให้พนักงานมีสิทธิ พิเศษในการใช้ สปอร์ตคลับ เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกายไม่ว่าจะ fitness ฟิตกล้าม ด้วยอุปกรณ์นานาชนิด หรือจะเป็น ว่ายน้ำ ในสระว่ายน้ำที่ได้มาตรฐาน และที่ถูกใจ สาว..สาว ที่ต้องการลดความอ้วนก็ต้อง ห้องอบซาวน่า ครับ.....

ฝึกอบรมพนักงาน หน่วยงาน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
Client Logo

บริษัทได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร "การให้บริการด้วยความเป็นเลิศ"ให้กับพนักงาน ขับรถยนต์ พนักงานรับ-ส่งเอกสาร พนักงานเร่งรัดหนี้สิน และ พนักงานเสริ์ฟ ประจำหน่วยงาน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย โดยมีคุณมนูญ ทุมแสนหัวหน้าส่วนบริหารทรัพย์สินธนาคาร ฝ่ายจัด ซื้อจัดจ้างและบริหารสำนักงานกลาง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มห.....

วัน สต๊อป เซอร์วิส จัดตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
Client Logo

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส จัดโครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงานเป็นอย่างมาก